Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA

Z VOUCHERÓW KWOTOWYCH I VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH YO!ZEN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sprzedający udostępnia Klientom możliwość zakupu usług poprzez nabycie VOUCHERÓW. Sprzedający udostępnia możliwość nabycia tzw. VOUCHERÓW KWOTOWYCH i VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH w salonie YO!ZEN oraz przez Internet.
 3. Nabycie VOUCHERÓW w salonie YO!ZEN nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Na życzenie Kupującego VOUCHER może zostać wysłany pod wskazany w zamówieniu adres email – wówczas jest to VOUCHER elektroniczny. VOUCHERY mogą też być wysłane kurierem (dodatkowy koszt 20 zł na terenie Warszawy. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE mogą być wydawane również w formie eleganckiego prezentu zapakowanego w ozdobną kopertę.
 4. VOUCHERY można również nabyć składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej https://www.yozen.pl lub drogą mailową info@yozen.pl.
 5. Realizacja zamówienia nastąpi po przeslaniu do YOZEN dowodu płatności na adres info@yozen.pl
 6. W przypadku VOUCHERÓW zamówionych przez internet lub telefonicznie Klient może wybrać formę płatności za pomocą systemu PayU, w formie przedpłaty (przelewu) albo gotówką lub kartą osobiście w salonie YO!ZEN (al. JANA PAWŁA II 61/205 Warszawa). Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
 7. Przy płatności za pomocą systemu PayU lub przelewem rezerwacji na usługi w ramach VOUCHERA można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 8. W przypadku utraty lub zniszczenia VOUCHERA KWOTOWEGO LUB UPOMINKOWEGO, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 9. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 10. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE są wydawane na okaziciela, zawierają określony numer seryjny oraz upoważniają do skorzystania z usług w salonie YO!ZEN zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO.
 11. VOUCHERAMI KWOTOWYMI I VOUCHERAMI UPOMINKOWYMI można płacić za wszystkie usługi według oferty dostępnej na stronie internetowej https://www.yozen.pl, natomiast nie można nimi płacić za dostępne w salonie YO!ZEN kosmetyki oferowane do sprzedaży.
 12. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE sprzedawane obecnie są ważne  trzy miesiące od daty zakupu. W tym okresie osoba dysponująca VOUCHEREM zobowiązana jest zarezerwować i zrealizować gwarantowane przez Sprzedającego usługi w salonie YO!ZEN. Po upływie terminu ważności VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO niewykorzystana wartość VOUCHERA (tj. wartość usług, w całości lub w niewykorzystanej części) z uwagi na gwarancyjny charakter VOUCHERA nie zostanie przez Sprzedającego zrealizowana.
 13. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od ilości i rodzaju wykupionych usług bądź ich wartości w ramach kwoty VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO.
 14. VOUCHER KWOTOWY I VOUCHER UPOMINKOWY nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Sprzedający nie przewiduje możliwości wydawania reszty w gotówce z VOUCHERÓW, które są wykupione na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 15. Osoba dysponująca VOUCHEREM może dopłacić do VOUCHERA, w przypadku jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać jest wyższa niż wartość wykupionego VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO.
 16. Płatność VOUCHERAMI nie może być łączona z aktualnymi promocjami i rabatami.
 17. VOUCHERY UPOMINKOWE na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty YO!ZEN w tej samej kwocie lub droższe po uprzedniej dopłacie.
 18. VOUCHERY KWOTOWE uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych usług w ramach bieżącej oferty Sprzedawcy.

III. REZERWACJE

 1. Korzystanie z VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO wymaga rezerwacji terminu usługi.
 2. W celu uzgodnienia dogodnego terminu usługi prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. 600 700 293, e-mail: info@yozen.pl lub poprzez formularz rezerwacji zamieszczony na https://www.yozen.pl
 3. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie VOUCHER KWOTOWY LUB VOUCHER UPOMINKOWY, prosimy także o podanie numeru VOUCHERA.
 4. W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi w ramach VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście, na 48 h przed umówioną wizytą, VOUCHER KWOTOWY I VOUCHER UPOMINKOWY zostaje uznany za zrealizowany z uwagi na okoliczność gwarancyjnego charakteru rezerwacji terminu usługi.
 5. VOUCHER KWOTOWY I VOUCHER UPOMINKOWY należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 6. Osoba obdarowana jest zobowiązana do poinformowania Sprzedawcy o zamiarze zmiany terminu usługi w ramach VOUCHERA KWOTOWEGO i UPOMNIKOWEGO 48 h przed zaplanowanym terminem zabiegu.

III. Informacje o Sprzedawcy  INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA al. Jana Pawła II 61 /205, 01-031, Warszawa NIP: 527-215-09-28 Kontakt: info@yozen.pl , tel. 600 – 700 – 293  , 600 700 587

 1. Inne postanowienia
 2. Integralną częścią VOUCHERÓW I VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH stanowi niniejszy Regulamin, który jest udostępniony w recepcji salonu YO!ZEN. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejsza polityka prywatności reguluje zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób korzystających stron sklepu www.yozen.pl i dokonujących zakupów w sklepie www.yozen.pl.

  Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Udostępnione strony sklepu www.yozen.pl dają możliwość przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe na stronach sklepu www.yozen.pl zbierane są jedynie w zakresie koniecznym z przyczyn technicznych.

  Ponadto strony sklepu www.yozen.pl dają możliwość zapisania dalszych danych nieosobowych. W plikach Server Log Files zapisywane są informacje, które używana przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie przekazuje. Są to następujące informacje:

  • typ/wersja przeglądarki,
  • stosowany system operacyjny,
  • URL (wcześniej odwiedzona strona),
  • nazwa hosta komputera (adres IP),
  • godzina zapytania serwera.

  Po odwiedzeniu stron sklepu www.yozen.pl adres IP zostaje niezwłocznie wykasowany.  Nie następuje:

  • spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych
  • łączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi

  Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.

  Na stronach sklepu www.yozen.pl istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy zatem o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych w sposób wskazany w poniżej oraz stosownych dokumentach na stronach sklepu www.yozen.pl, proszeni jesteście Państwo o powstrzymanie się od korzystania ze stron sklepu www.yozen.pl.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.yozen.pl jest Karolina Klepacka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INSTYTUT MINDWELLNESS z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok 205, NIP 5272150928, adres poczty elektronicznej: info@yozen.pl. Osoba wskazana w zdaniu poprzedzającym jest jednocześnie: Administratorem, Usługodawcą sklepu www.yozen.pl i stroną umowy sprzedaży. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: info@yozen.pl.

  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są do oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne do stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

  Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz  kontrolę dostępu dzięki czemu Administrator minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje.

  1. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

  Dane osobowe zbierane są jedynie w takich miejscach na stronach sklepu www.yozen.pl, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

  Dane osobowe Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko dla celów niezbędnych do wykonania danej funkcjonalności sklepu www.yozen.pl. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzane przez Administratora wynikają z działań podejmowanych na stronach sklepu www.yozen.pl.

  Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną jeśli wystąpi zapis na newsletter.

  Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:

  • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług Administratora w salonie YOZEN (art. 6 ust. 1 lit b RODO jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora w salonie YOZEN (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Administratora).

  Możliwi odbiorcy danych osobowych:

  • w przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  • w przypadku wyboru sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator umożliwia zebranie danych osobowych Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym: PayU (zaufany partner).

  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • nazwa hosta komputera (adres IP),
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenie działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

  W wypadku osób nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazanych jest na odpowiedniej stronie sklepu www.yozen.pl.

  Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcie i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

  1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłanych przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony sklepu www.yozen.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona). Pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania strony internetowej.

  Zgodnie z art. 11 RODO jeżeli cele, dla których przetwarzane są dane osobowe, nie wymagają zidentyfikowania przez przetwarzającego osoby, której dane dotyczą, to przetwarzający nie musi w przypadku cookies zbierać zgód na przetwarzanie.

  Użytkownicy w ustawieniach przeglądarek mogą trwale zaakceptować bądź odrzucić wybrane przez siebie cookies. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwości zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia).

  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez korzystających ze strony sklepu www.yozen.pl w następujących celach:

  • identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie yozen.pl i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu yozen.pl;
  • dostosowania zawartości strony sklepu yozen.pl do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczące kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony sklepu www.yozen.pl;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu yozen.pl oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

  Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi-adrs IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem www.yozen.pl (przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub osoby trzeciej, czyli podmiotu przetwarzającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Osoba korzystająca ze stron sklepu www.yozen.pl w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

  Google Chrome

  https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pL

  Mozilla Firefox

  https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  Internet Explorer

  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu www.yozen.pl danych osobowych niezbędnych do zawarcie i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

  W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

  • uprzednia zgoda, lub
  • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  Każdej osobie przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
  • do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do:

  • wniesienia pisemnego, umownego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Strony sklepu www.yozen.pl mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony należy bezwzględnie zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  • certyfikat SSL,
  • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób tj. konsumentów oraz osób nie będących konsumentami korzystających ze sklepu www.yozen.pl, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11, który dotyczy wyłącznie osób nie będących konsumentami.

1.2.  Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

1.3. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – interaktywny formularz umożliwiający utworzenie KONTA.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz umożliwiający złożenie ZAMÓWIENIA oraz określenie warunków UMOWY SPRZEDAŻY, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7. KOSZYK ELEKTRONICZNY – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualnym adresem e-mail podanym przez KLIENTA, w którym gromadzone są dane podane przez KLIENTA oraz informacje o złożonych ZAMÓWIENIACH.

1.4.8. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na dystrybucji na adresy poczty elektronicznej e-mail, cyklicznych treści kolejnych edycji materiału informacyjnego zawierającego informacje o PRODUKTACH, nowościach i promocjach w sklepie www.yozen.pl.

1.4.9. PRODUKT – voucher lub kosmetyk będący przedmiotem UMOWY SPRZEDAŻY.

1.4.10. REGULAMIN – niniejszy dokument.

1.4.11. SKLEP – sklep internetowy udostępniony pod adresem www.yozen.pl.

1.4.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Maciej Klepacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sveningsson & Sveningsson z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok 205, NIP 5222619240, adres poczty elektronicznej: info@yozen.pl.

1.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU.

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez USŁUGODAWCĘ.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane za pomocą FORMULARZA ZAMÓWIENIA i zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

2.1. Usługodawca świadczy następujące USŁUGI ELEKTRONICZNE:

2.1.1. KOSZYK ELEKTRONICZNY – rozpoczęcie korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ następuje po dokonaniu wyboru PRODUKTU oraz po podaniu ilości PRODUKTÓW.

2.1.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – rozpoczęcie korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ następuje po dokonaniu dwóch kolejnych czynności:

(1) wypełnienie Formularza Zamówienia,

(2) kliknięcie pola ,,KUPUJĘ I PŁACĘ”

– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej).

W celu korzystania z FORMULARZA ZAMÓWIENIA niezbędne jest podanie następujących danych osobowych/nieosobowych:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego

oraz danych dotyczących UMOWY SPRZEDAŻY:

 • PRODUKT/Y,
 • ilość PRODUKTU/ÓW,
 • miejsce i sposób dostawy PRODUKTU/ÓW,
 • forma płatności.

W wypadku osób niebędących konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w polu Nazwa Firmy

USŁUGA ELEKTRONICZNA świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia ZAMÓWIENIA albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania ZAMÓWIENIA.

2.2. NEWSLETTER – rozpoczęcie korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ następuje po dokonaniu dwóch kolejnych czynności:

(1) podanie w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,

(2) kliknięcie pola ,,Zapisz się”.

USŁUGA ELEKTRONICZNA świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. USŁUGOBIORCA ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ poprzez wysłanie żądania do USŁUGODAWCY, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yozen.pl lub też pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 61 lok. 205 01-031 Warszawa.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUG ELEKTRONICZNYCH oraz pozostałe reklamacje związane z działem SKLEPU (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7) można składać:

2.4.1.1. w formie pisemnej na adres:  INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA al. Jana Pawła II 61 lok. 205 01-031 Warszawa

2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yozen.pl

2.4.3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

(2) żądania USŁUGOBIORCY, oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez USŁUGODAWCĘ. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez USŁUGODAWCĘ następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.5. USŁUGOBIORCA obowiązany jest do korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. USŁUGOBIORCA obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. USŁUGOBIORCĘ obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. UMOWA SPRZEDAŻY

 

3.1 Zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY następuje między KLIENTEM i SPRZEDAWCĄ z chwilą otrzymania przez KLIENTA wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3, po złożeniu ZAMÓWIENIA za pomocą FORMULARZA ZAMÓWIENIA.

3.2. Cena PRODUKTU podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie wymagane prawem podatki. KLIENT uzyskuje w trakcie składania ZAMÓWIENIA, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu UMOWY SPRZEDAŻY informację o:

(1) łącznej cenie PRODUKTU wraz z podatkami, oraz

(2) kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), oraz

(3) innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

3.3. Po złożeniu ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje ZAMÓWIENIE do realizacji. Potwierdzenie otrzymania ZAMÓWIENIA i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez SPRZEDAWCĘ stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania ZAMÓWIENIA adres poczty elektronicznej. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera co najmniej:

(1) oświadczenie SPRZEDAWCY o otrzymaniu ZAMÓWIENIA i o jego przyjęciu do realizacji, oraz

(2) potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie KLIENTOWI treści zawieranej UMOWY SPRZEDAŻY następuje poprzez:

(1) udostępnienie REGULAMINU, oraz

(2) przesłanie KLIENTOWI wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.

3.5. Treść UMOWY SPRZEDAŻY jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym SPRZEDAWCY.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

(1) przez System PayU – kartą debetową lub kredytową, przelewem online lub tradycyjnym, oraz poprzez portfele elektroniczne, oraz

(2) gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w Salonie YO!ZEN w przypadku odbioru osobistego.

4.2. W przypadku wyboru płatności gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w Salonie YO!ZEN (w przypadku odbioru osobistego) KLIENT zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

4.3.  W przypadku korzystania z systemu PayU terminy zastosowanie znajduje Regulaminem PayU dostępny na stronie:

https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

5.1. Dostawa PRODUKTU możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa PRODUKTU jest odpłatna, chyba że UMOWA SPRZEDAŻY stanowi inaczej. Koszty dostawy PRODUKTU w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazywane KLIENTOWI w treści potwierdzenia ZAMÓWIENIA oraz w chwili wyrażenia przez KLIENTA woli zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

5.3. SPRZEDAWCA udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

(1) przesyłka kurierska,

(2) odbiór osobisty w Salonie YO!ZEN,

(3) Wysłanie vouchera elektronicznego na adres e-mail podany w zamówieniu.

5.4. Termin dostawy PRODUKTU wynosi do 3 DNI ROBOCZYCH, chyba że w opisie PRODUKTU lub w trakcie składania ZAMÓWIENIA podano krótszy termin. W przypadku PRODUKTÓW o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 DNI ROBOCZYCH.

5.5. W przypadku wyboru przez KLIENTA sposobu płatności przelew, płatności elektroniczne lub karta płatnicza początek biegu terminu dostawy PRODUKTU liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego SPRZEDAWCY.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

 

7.1. SPRZEDAWCA obowiązany jest dostarczyć KLIENTOWI PRODUKT zgodny z ZAWARTĄ UMOWĄ SPRZEDAŻY (bez wad). W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego PRODUKTU z UMOWĄ SPRZEDAŻY, a w szczególności w przypadku:

(1) wad fabrycznych,

(2) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy,

(3) niezgodności PRODUKTU z PRODUKTEM zawartym w ZAMÓWIENIU,

KLIENT może złożyć reklamację.

7.2.. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu wad PRODUKTU oraz uprawnień KLIENTA są określone w zakładce „Reklamacja”.

7.3. Reklamacje można składać w formie:

7.3.1. pisemnej na adres:  INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA al. Jana Pawła II 61 lok. 205 01-031 Warszawa

7.3.2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yozen.pl

7.4. Zaleca się podanie przez KLIENTA w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

(2) żądania sposobu doprowadzenia PRODUKTU do zgodności z UMOWĄ SPRZEDAŻY lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY, oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez USŁUGODAWCĘ. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. SPRZEDAWCA ustosunkuje się do reklamacji KLIENTA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się SPRZEDAWCY w powyższym terminie oznacza, że SPRZEDAWCA uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6. W przypadku uznania reklamacji, PRODUKT uszkodzony zostanie – według wyboru KLIENTA – nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Jeżeli KLIENT, z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany PRODUKTU, albo jeżeli SPRZEDAWCA nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KLIENTA na znaczne niedogodności, KLIENT ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia przez KLIENTA od umowy SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTU, jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność PRODUKTU z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

7.7. Prośba o dostarczenie PRODUKTU nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się SPRZEDAWCY do reklamacji, o którym mowa w pkt. 7.5. oraz nie narusza prawa KLIENTA żądania od SPRZEDAWCY demontażu wadliwego PRODUKTU i ponownego zamontowania PRODUKTU po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

 

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KLIENTA będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. KLIENT będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3. KLIENT może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

10.1. KLIENT będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie:

10.1.1. pisemnej na adres: al. Jana Pawła II 61 lok. 205 01-031 Warszawa

10.1.2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yozen.pl

10.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA oraz dodatkowo dostępny jest w zakładce „Odstąpienie od umowy”. KONSUMENT może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.3. Bieg terminu do odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY rozpoczyna się:

10.3.1. dla umowy, w wykonaniu której SPRZEDAWCA wydaje PRODUKT, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia PRODUKTU w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

10.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość UMOWĘ SPRZEDAŻY uważa się za niezawartą a KLIENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.5 i 10.7.

10.5 SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić KLIENTOWI będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE). SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze PRODUKT od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania PRODUKTU z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie PRODUKTU przed jego upływem. Konsument może zwrócić PRODUKT na adres: al. Jana Pawła II 61 lok. 205 01-031 Warszawa.

10.7. Zwracany PRODUKT powinien być nieużywany i kompletny. Jeśli PRODUKT ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, Sprzedawca zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego PRODUKTU – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny PRODUKTU, podlegającej zwrotowi na rzecz KLIENTA. W celu uniknięcia żądania odpowiedniego obniżenia ceny PRODUKTU, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się, by KLIENT nie używał PRODUKTU w sposób typowy dla właściciela i powstrzymywał się od wszelkich działań, mających jakikolwiek wpływ na jego wartość.

10.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

10.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.8.2. bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

11.1. Postanowienia pkt. 11 dotyczą wyłącznie KLIENTÓW i USŁUGOBIORCÓW nie będących konsumentami.

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie KLIENTA niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do SPRZEDAWCY.

11.3. W wypadku KLIENTÓW nie będących konsumentami SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

11.4. Z chwilą wydania przez SPRZEDAWCĘ PRODUKTU przewoźnikowi przechodzą na KLIENTA nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z PRODUKTEM oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia PRODUKTU. SPRZEDAWCA w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie PRODUKTU powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go KLIENTOWI oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W przypadku przesłania PRODUKTU do KLIENTA za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. W wypadku USŁUGOBIORCÓW nie będących konsumentami USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie USŁUGOBIORCY stosownego oświadczenia.

11.7. Odpowiedzialność USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY w stosunku do USŁUGOBIORCY/KLIENTA nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu UMOWY SPRZEDAŻY, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do USŁUGOBIORCY/KLIENTA nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do USŁUGOBIORCY/KLIENTA nie będącego konsumentem.

11.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ/USŁUGODAWCĄ, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana REGULAMINU:

12.2.1. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU z ważnych przyczyn:

(1) zmiany przepisów prawa;

(2) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień REGULAMINU.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

(1) Kodeksu cywilnego;

(2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

(3) dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

oraz

(4) inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym www.yozen.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadane rzeczy – vouchery lub vouchery upominkowe lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

– pisemnie na adres:

INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA Al. Jana Pawła II 61 lok 205 , 01-031 Warszawa

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yozen.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: INSTYTUT MINDWELLNESS KAROLINA KLEPACKA Al. Jana Pawła II 61 lok 205 , 01-031 Warszawa , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.