Kup przez Allegro voucher do YO!ZEN  a dochód z licytacji wspomoże Centrum Rehabilitacji „Helenów” w Warszawie.

Kup przez Allegro voucher do YO!ZEN  a dochód z licytacji wspomoże Centrum Rehabilitacji „Helenów” w Warszawie.

Kup przez Allegro voucher do YO!ZEN  a dochód z licytacji wspomoże Centrum Rehabilitacji „Helenów” w Warszawie.

Voucher o wartości 100zł. https://bit.ly/2DUEqXQ

Cel przeznaczenie wsparcia:

Środki zostaną przekazane na zakup prześcieradeł, kocy, poduszek, kołder oraz doposażenie mieszkania treningowego dla młodzieży niepełnosprawnej.

„Helenów” jest miejscem wyjątkowym i unikalnym. Od początku swojego istnienia pracuje nieprzerwanie na rzecz szeroko pojętego dobra dzieci i młodzieży. Od 2007r, pod nazwą Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki realizuje zadania w zakresie kompleksowego wsparcia, edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Centrum stanowi kompleks placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych dla ponad 180 dzieci i młodzieży.

Zadania Centrum obejmują między innymi dbałość o jakość oferowanych usług i ciągłe udoskonalanie metod pracy. W szczególności Centrum stara się zapewnić wysoki poziom oraz właściwą organizację i przebieg procesów kształcenia a także odpowiednie warunki do wieloprofilowego usprawniania dzieci i młodzieży oraz wysoką jakość oddziaływań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

YO!ZEN z Fundacją Ofiaruj Serce wspiera inicjatywy pomagające w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży